از دلم نمیری تو قلبم میشینی نبینم روزی که از من فاصله میگیری

بستن