تموم زندگی قد یه لحظه ست نگو فردا و پس فردا چی میشه

بستن