تو این همه بد کردی با من کجا بی معرفت دورتو خط کشیدم

بستن