تو شدی جونم ای مهربونم من جهانم رو به لبخند تو مدیونم

بستن