تو میتونی منو گم کرده باشی ولی من عشقم از یادم نمیره

بستن