تو نیستی ببینی خیالم همش توو هر لحظه سمت تو پر میکشه

بستن