تو که عشق منی یعنی عمر منی یعنی میمونی دل نمیشکنی

بستن