دلتنگی بی قراری بیقرارم واسه چشمات گله داری گله دارم قد دنیات

بستن